Certima

Kontaktuppgifter


Oy Certima Ab
Lövsund 350
66640 MAXMO

FO-nummer 0598048-2
Mobiltel. 040-7000 907
E-post k-j.sigfrids@certima.fi

Utbildare: Ekon. mag. Karl-Johan Sigfrids
mer än 20 års erfarenhet av utbildning inom ekonomiförvaltning.
039_3264