Kontaktuppgifter

Oy Certima Ab / Vasa Skatteinstitut
Lövsund 350
66640 MAXMO

 

FO-nummer: 0598048-2
Mobiltel: 040-7000 907
E-post: k-j.sigfrids@certima.fi

 

Utbildare: Ekon. mag. Karl-Johan Sigfrids
mer än 30 års erfarenhet av utbildning inom ekonomiförvaltning.